ניכור הורי לאחר תהליך הגירושין 

ניכור הורי הוא שם לסיטואציה שבה במסגרת תהליך הגירושין, המתח שבין ההורים משפיע על הילד, ומתפרץ עוד יותר כאשר אחד ההורים מסית את הילד כלפי ההורה השני. הניכור ההורי יתבטא לרוב בכעסים והסתגרות תקשורתית אל מול אחד ההורים, כאשר בשלב המפותח יותר של הניכור ההורי הילד מעוניין לנתק קשר עם שני ההורים. אם אחד ההורים יהיה לוחמן יותר מהשני, ועל אחת כמה וכמה אם מדובר בהורה שמחזיק בו במשמרת – הילד יושפע ממנו הרבה יותר. 

כיצד נוצר ניכור הורי

מחקרים רבים הראו כי ישנם שני גורמים שמשפיעים באופן ישיר על תחושותיו של הילד במסגרת תהליך הגירושין של הוריו, ועל התפתחות של ניכור הורי בקרב הילד. לפני שנפרט אותם חשוב לזכור שתפקידם של ההורים הוא לסייע לילדים להתמודד עם התקופה הלא פשוטה שהם נכנסים אליה, אך גם לחשוב על עצמם. האיזון בין העזרה לילד והשמירה על השפיות שלהם עצמם הוא הוא כמעט בלתי אפשרי להשגה, מכיוון שההורים בהרבה מאוד מקרים לא מצליחים להתפנות רגשית בכדי לספק את צרכי הילדים. 

  • עצימות העימות בין ההורים וכיצד הוא בא לידי ביטוי מול הילד.
  • יציבות הקשר בין הילד וההורים.

אלו הם הגורמים שמשפיעים על תחושות הילד, כאשר בנוסף אליהן ישנם מקרים בהם:

  • ההורים הופכים את הילד ל"דוור" על מנת להעביר מסרים אחד לשני.
  • אחד ההורים הופך את הילד ל'מרגל' עבורו.
  • ישנם מקרים בהם אחד ההורים שבור לחלוטין מהתהליך, והילד תופס את תפקיד האחראי.
  • ההורים מאלצים את הילד לבחור ביניהם, לגייס אותו לטובתם ואף מסיתים אותו נגד ההורה האחר.

ומהי התוצאה של כל זה?

ההורה שכלפיו מופנה הניכור ההורי ייתקל בנסיונות כושלים להתקרב לילד, כאשר ייחסם על ידי תגובות בוטות ורגשות שליליים מהילד. אין אפור, הורה אחד הוא הרע והורה אחר הוא הטוב בסיפור. בכדי למנוע ניכור הורי או לפחות לפתור את הנושא, יש לפנות באופן מידי לעורך דין המתמחה בגירושין, שיקל על התהליך עד לסיומו על הצד הטוב ביותר עבור שני ההורים, והילדים כמובן.